Více informací
Internetový obchod mujvercajk.cz ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
GDPR | Můj vercajk

Provozní doba

Po - Pá: 8:00 - 16:00

So - Ne: zavřeno

Akce: sada vrtáků

Přijímáme karty

Další weby

Logo-wekador

Logo-rex

 

Zapůjčujeme

Čisticí stroj Kärcher
Puzzi 100 Super
!

Puzzi_100



Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti I.V.L. s.r.o.

Níže uvedené zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).

Společnost: I.V.L. s.r.o.

IČ: 64612694

se sídlem: Petřvald, ul. Sokolská č. 870, PSČ 73541

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8734

(dále také „naše společnost“)

jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek: http://www.mujvercajk.cz

informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

V textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat.

2. Za jakým účelem a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány.

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese ivlsro@ivl.cz.

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení

b) obchodní firma

c) adresa nebo sídlo společnosti

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo

e) telefonní číslo

f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na ivlsro@ivl.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše společnost. Vaše osobní údaje mohou být předány:

  1. externí účetní: ..................................................................................................
  2. externí advokátní kanceláři: JUDr. Sylva Vartová, advokátka
  3. zpracovatelům, kteří poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
  4. ..................................................................................................

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům ve smyslu čl. 15 GDPR

b) právo na opravu nepřesných či nepravdivých osobních údajů ve smyslu čl. 16 GDPR

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“) ve smyslu čl. 17 GDPR

d) právo na omezení zpracování údajů ve smyslu čl. 18 GDPR

e) právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 GDPR

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů (www.uoou.cz).

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese ivlsro@ivl.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí je pak můžno požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že naše společnost musí vymazat Vaše osobní údaje pokud:

(i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány (ii) zpracování je protiprávní

(iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo

(iv) to naší společnosti ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Pokud potřebujete informace ohledně cookies, které na webu používáme, přečtěte si naše Zásady používání souboru cookies

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | diskuzní fórum